Untitled-3

משמעות השם "פלמנקו"

פלמנקו זה 'אגודה' של סגנונות מוסיקליים ממקור שהוא בעיקרו צועני- אנדולסי והסיגנונות הללו מתבטאים באמצעות שירה, ריקוד וגיטרה. 

מקור המילה מסתורי כמו הריקוד…:) יש 4 תאוריות שונות להיווצרות המילה המיוחדת: פלמנקו.

  1. תאוריה אחת טוענת שהמילה מגיעה מערבית, משתי מילים: 1) felah- פלאח (איכר).  2) mengus- נווד.  זה מתקשר לצוענים שהיו איכרים ונוודים. 
  2.  תאוריה שניה : המילה פלמנקו בספרדית זה סוג של סכין. זו מילה שכיום כמעט לא משומשת בפירוש זה אבל בעבר יותר השתמשו בה. הצוענים גם היו ידועים בכך שנשאו סכינים כנשק אישי. 
  3.  הציפור שאנו מכירים בשם פלמינגו, בספרדית היא נקראת -פלמנקו. אחד החוקרים טועען שהזמרים היו לבושים פעם עם ג'קט קצר והיתה להם פיגורה רזה וגבוהה שדמתה לציפור. (תאוריה מעניינת שאין לה הרבה תומכים…)
  4. התיאוריה הכי מקובלת: הרבה מהצוענים הגיעו בגל הגירה גדול מאזור הפלנדים העתיקים (פלנדיה היום אזור בלגיה) , גם כאן נוצר שיבור במילה אך מה שבטוח שהספרדים המקומיים קראו להם : פלמנקוס 

 

בדרך כלל ששואלים אנשים מה הם חושבים שפירוש המילה, הם אומרים בביטחון: פלמנקו זה מהמילה flame = להבה. לא כ"כ סביר שהמילה נישענת על מקור אנגלי, יחד עם זאת, זה פירוש כ"כ הולם שאי אפשר לא להגיד אותו גם…  

בסופו של דבר השם קצת מטושטש ולא ממש ברור "איך הגיעו לזה" אבל הוא מצלצל יפה וזה מה שחשוב 🙂